Magnetoterapie, bércový vřed a varixy dolních končetin

18.05.2021

Bércový vřed je možné definovat jako chronický defekt kůže charakterizovaný rozpadem vaziva s jeho nekrotizací. Bércové vředy mají různé příčiny: žilní (73 %), tepenné (8 %), diabetické (3 %), poúrazové (2 %), jiné (14 %). Podle statistik trpí bércovými vředy až 1 % populace. Pacientů s bércovými vředy s věkem přibývá a tímto onemocněním trpí až 3,5 % pacientů nad 65 let. Zároveň jsou bércové vředy 3krát častější u žen než u mužů. K hlavním příznakům bércového vředu patří pocity tíhy, napětí nebo tlaku v dolních končetinách, jejich bolest, otok, pálení, svědění a noční křeče. Varixy se vyskytují od lehkých forem žilních metliček až po vyklenuté varikosní žíly s pigmentacemi a dalšími změnami na kůži. Z těchto zanedbávaných signálů těla se v konečné fázi vyvíjí bércový vřed.

Léčba bércového vředu je založena na řešení příčin vzniku bércového vředu, hlavně zlepšení kvality prokrvení, eliminaci infekce a na podpoře hojení tkáně.

Léčba většinou je:

  • medikamentosní (ovlivňování kvality cévní stěny),
  • chirurgická (klasické operace, či mini invazivní postupy).


Co pomáhá na zlepšení zdravotního stavu u diagnózy - bércové vředy?

Stěžejním prvkem terapie je systémový přístup. Vymizení potíží do značné míry závisí na přístupu každého pacienta. Součástí komplexního přístupu k léčbě je i zdravá strava, udržení přiměřené váhy a péče o pokožku dolních končetin. Vhodné je vyloučit alkohol, kávu a kouření. Opomínání prevence v období po vymizení obtíží může zapříčinit návrat tohoto onemocnění. Na základě několika studií z celého světa můžeme v průběhu celého léčebného procesu velmi úspěšně použít pulzní magnetické pole. Pulzní magnetické pole přístrojů řady "Renaissance" lze úspěšně využít také jako součást prevence novotvorby varixů po léčbě.

Hojivé účinky u bércových vředů pomocí nízkofrekvenčního pulzního elektromagnetického pole byly na 44 pacientech testovány v dvojitě zaslepené studii (Ieran et al., 1990) a výsledky byly publikovány v Journal of Orthopaedic Research.

Po dobu 90 dnů polovina pacientů absolvovala pulzní magnetoterapii a zbylých 22 pacientů posloužilo jako kontrolní skupina. Dlouhodobější účinky pulzního elektromagnetického pole byly po skončení terapie posuzovány při dalších kontrolách, které se konaly ještě po dobu jednoho roku. Úspěšnost hojení byla mnohem větší ve skupině, která absolvovala pulzní magnetoterapii. Zároveň se u těchto pacientů nezhoršily žádné vředy a pouze u 25% z nich vřed znovu vznikl v dalším období. Zato u kontrolní skupiny byla celá polovina pacientů, u kterých se vřed znovu objevil, a u čtyř z nich se dokonce stav během prvních 90-ti dnů výrazně zhoršil.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie tedy nejen že urychluje hojení bércových vředů, ale její pozitivní účinky zároveň přetrvávají i dlouho po jejím skončení. Je proto vhodná i jako dodatečná léčba pro pacienty s bércovými vředy.

Zdroj: Ieran, M. et al. (1990) Effect of low frequency pulsing electromagnetic fields on skin ulcers of venous origin in humans: a double-blind study. Journal Of Orthopaedic Research: Official Publication Of The Orthopaedic Research Society. 8 (2), 276-282.


Studie: Léčba pacientů s bércovými vředy a účinek pulzního magnetického pole.

Alekseenko A. V., Gusak V. V., Tarabanchuk V. V., Iftodii A. G., Sherbana N. G., Stoliar V. F. Chirurgie, Moskva

Této klinické studie se zúčastnilo 74 pacientů, kterým byly diagnostikovány trofické vředy dolních končetin. Byly vytvořeny 2 kontrolní skupiny: jedna s aktivní léčbou, druhá s placebem. Pacientům byla po dobu 10-12 dní 3krát denně aplikována stimulace pulzním magnetickým polem. Byly využity různé frekvence elektromagnetického pole.

Závěr: Po 10 až 12 dnech od začátku terapie se povrch rány úplně vyčistil od odumřelého vaziva, eliminovaly se okolní zánětlivé změny a zahájila se epitelizace (proces hojení). Tento efekt se projevil u 93 % pacientů s bércovým vředem.

Bércový vřed je závažným stavem, který vyžaduje neprodlené řešení. Jedná se o chronické narušení kožního krytu bérce, tedy oblasti dolní končetiny od kolene ke kotníku. Je komplikací chronické žilní nedostatečnosti, kdy je narušen mechanismus návratu žilní krve. To vede k závažnému zhoršení cirkulace okysličené krve v končetině a k nedostatku kyslíku a živin potřebných pro správné fungování tkání.

Varixy dolních končetin - křečové žíly vznikají v důsledku zpětného toku krve nedomykavými žilními chlopněmi. Vedou ke stagnaci odkysličené krve a kyselých metabolitů ve tkáních končetiny a výsledkem jsou postupné ischemické změny končetin, zvýšené riziko zánětlivých změn a následně tvorba kožních defektů - bércových vředů. Na vzniku bércového vředu se také podílí vrozené dispozice (snížená kvalita vaziva žilní stěny) a přispívají další rizikové faktory, jako jsou: sedavé zaměstnání, neergonomická poloha při práci, těhotenství, hormonální antikoncepce, obezita, kouření aj.

Elektromagnetické pulzy magnetoterapeutických přístrojů řady "Renaissance" pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali zdravotní stav nemocných.

Jaké jsou výhody magnetoterapie v případě bércového vředu a varixů?

  • Působí proti zánětům a otokům.
  • Usnadňuje vyplavování metabolitů.
  • Zvyšuje tonus žilního řečiště a zrychluje žilní návrat.
  • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
  • Jedná se o řešení bez zbytečného navyšování léků.
  • Jde o neinvazivní metodu.