Magnetoterapie a ankylozující spondylitida – Bechtěrevova choroba

10.05.2021

Ankylozující spondylitida je nejznámější a nejčastější zánětlivé onemocnění obratlů páteře. V její léčbě dominuje kromě medikamentózní terapie především cvičení, rehabilitační metody a některé metody balneologické. Bechtěrevova nemoc je chronické zánětlivé onemocnění páteře, které se vyznačuje bolestí a ztuhlostí páteře. Má dlouhodobý a postupně se zhoršující průběh. Zánět vede k ankylóze, tedy nahrazení původního spojení kloubu pevným vazivovým nebo kostěným spojením. Tyto srůsty v kloubech pak znemožňují jejich hybnost. Ankylóza při Bechtěrevově nemoci postihuje jednotlivé segmenty páteře a v rozvinutých stavech zasahuje celou páteř. Jedná se o autoimunitní onemocnění, u kterého dochází k produkci protilátek proti vlastní tkáni.


Postižené tkáně této choroby jsou:

  • úpony vazů páteře,
  • klouby křížové oblasti páteře,
  • kloub mezi kostí křížovou a pánví.

Toto onemocnění se může projevit i mimo oblast páteře. Může dojít k omezení kapacity hrudníku, a tedy omezení plné roztažnosti plic. Hrozí srdeční nedostatečnost, případně selhání ledvin.

Bechtěrevova nemoc vyžaduje dlouhodobou odbornou péči. Nemoc není zcela vyléčitelná, a proto se léčba zejména zaměřuje na zmírnění příznaků a zpomalení rozvoje onemocnění. Základem úspěšné léčby Bechtěrevovy nemoci je včasná diagnóza. Léčba je založena na rehabilitaci a fyzikální terapii. Využívá se elektroléčba, pulzní magnetoterapie a ultrazvuková terapie. Je při ní také důležitá úprava životního stylu, zdravá strava a lázeňská léčba. Obvykle je také nasazována imunomodulační léčba, biologická léčba a nesteroidní antirevmatika.

Klinická studie pozitivního působení pulzního magnetického pole na průběh nemoci porovnávala účinnost rehabilitačního programu založeného na pravidelném cvičení (první skupina) a léčbu s přidanou magnetoterapií (druhá skupina). Tříměsíční studie se zúčastnilo celkem 40 pacientů, vždy po 20 v každé skupině. Standardní léčba pacientů v první skupině zahrnovala skupinová cvičení běžná u léčby ankylozující spondylitidy, která probíhala 2krát týdně. Během 3 měsíců bylo tedy uskutečněno 24 cvičení. Intenzivní léčba druhé skupiny spočívala v aplikaci měkké techniky a pulzní magnetoterapie jednou za týden. Pacienti tak dostali během 3 měsíců 12 aplikací magnetoterapie. Výsledky byly hodnoceny v souladu s obvyklým postupem a metodologií pomocí dotazníků BASDAI a BASF. Bylo prokázáno, že intenzivní léčba, která zahrnovala měkké techniky a aplikace pulzního magnetického pole, byla účinnější než standardní léčba. Také analgetický účinek magnetoterapie byl velmi přínosný pro celý léčebný postup.

Závěrem můžeme odpovědně říci, že při léčbě ankylozující spondylitidy (Bechtěrevovy choroby) je možno plně doporučit kombinaci pulzní magnetoterapie s jednotlivými intenzivními metodami léčby.


Základním principem působení pulzní magnetoterapie je generování elektromagnetických pulzů, které pronikají do místa cílené aplikace. Pulzy svými speciálními biotropními parametry (frekvence, tvar, intenzita) pozitivně ovlivňují zdravotní obtíže. Pulzní magnetoterapie pomáhá:

  • tlumit bolesti
  • působit proti zánětům a otokům
  • pomáhá zlepšovat hybnost a zpomalovat další poškozování kloubů

Díky jednoduchému ovládání lze magnetoterapii aplikovat i v domácí péči. Jedná se o řešení bez zbytečného navyšování dalších léků. Je to bezpečná a neinvazivní metoda.

Účinky a pozitivní efekty pulzní magnetoterapie u Bechtěrevovy choroby potvrzuje řada klinických studií od významných vědeckých autorit a renomovaných institucí, které jsou podloženy mnoha poznatky. Například klinická studie z roku 1999 provedená autory působící na katedře neurologie a neurochirurgie Státní zdravotní univerzity v Petrohradu prokazuje, že pulzní terapie je efektivní metoda pro léčbu pacientů se spondylogenním onemocněním nervového systému. Ze shromážděných dat vyplývá, že pulzní magnetoterapie díky svému analgetickému účinku pomáhá zmírňovat potíže Bechtěrevovy choroby.

Pozitivní efekty aplikace pulzního magnetického pole a stanovení optimálních parametrů pulzní magnetoterapie pro jejich léčbu, zjišťovala i rozsáhlá studie na 255 pacientech (Skoromets & Nikitina, 1999, jejíž výsledky byly publikovány ve vědeckém časopise Neuroscience and Behavioral Physiology).

V této studii z 255 pacientů 163 absolvovalo léčbu prostřednictvím pulzní magnetoterapií a 92 prošlo tradiční léčbou. K posouzení mechanizmů terapeutických účinků pulzní magnetoterapie byl zkoumán rentgen páteře, elektromyografie, termografie i testy oxidace lipidů. Na základě výsledků byl zaznamenán projev paramagnetismu u volných radikálů. Paramagnetismus je forma magnetismu, která se "aktivuje" jen v přítomnosti jiného vnějšího magnetického pole. To dokazuje vliv pulzního magnetického pole na biologické reakce zahrnující volné radikály, konkrétně oxidaci volného radikálu lipidu.

Tato studie došla k závěru, že pulzní magnetoterapie je efektivní metoda pro léčbu pacientů se spondylogenním onemocněním nervového systému. Za optimální léčivou frekvenci tato studie považuje 1 Hz. Výsledky studie potvrdily, že pulzní magnetoterapie je efektivní metoda pro léčbu pacientů s neurologickými následky degenerativně dystrofických lézí páteře, což potvrzuje i zkrácená doba léčby u řady pacientů. Účinek pulzních magnetoterapeutických přístrojů řady "Renaissance" generujících stejné frekvence se osvědčil jako efektivní regenerační metoda a tyto pulzní magnetoterapeutické přístroje mohou být velmi prospěšné pro pacienty s diagnózou Bechtěrevovy nemoci.

Zdroj: Skoromets, A. A. & Nikitina, V. V. (1999) Magnetic stimulation in the recuperative therapy of patients with spondylogenic diseases of the nervous system. Neuroscience And Behavioral Physiology. 29 (2), 211-215.