Detoxikace a magnetoterapie

24.04.2021

Detoxikační efekt pulzní magnetoterapie

Detoxikační efekt pulzní magnetoterapie je jednou ze základních složek jejího celkového účinku na lidský organismus. Žádný proces uzdravování se neobejde bez odstranění zvýšeného množství zplodin metabolismu, škodlivých látek souvisejících s bakteriálními a virovými infekcemi a záněty nebo toxinů přijatých stravou, tekutinami, pokožkou či během dýchání.
Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie ovlivňuje každou buňku, která se ocitne v jejím aplikačním dosahu. Magnetické pole vhodných specifických parametrů (frekvence, gradient, intenzita atd.) mění prostřednictvím napěťově řízených kanálů propustnost buněčných membrán a také aktivitu metabolických procesů uvnitř buněk. Dochází tak ke zvýšení látkové výměny a nastartování regeneračních procesů, kterými buňka "opravuje" své poškozené části a současně také ovlivňuje své bezprostřední okolí (ostatní buňky). Synergickým efektem tak přispívá k procesu uzdravování celého organismu.
Zvýšení metabolické a regenerační aktivity vede ale také k nutnosti urychlit odvod zplodin metabolismu a ostatních toxických látek. Zde se uplatní další důležité účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie - roztažení cév (vazodilatace) a urychlení krevního a lymfatického oběhu. Škodlivé látky se tak snáze a rychleji dostanou k orgánům, které je dokážou neutralizovat a vyloučit z těla ven.


Játra 

Játra jsou největším a metabolicky nejaktivnějším orgánem lidského těla. Hrají klíčovou roli v metabolismu bílkovin, cukrů i tuků, ukládají zásobní látky (zejména glykogen), železo a některé vitamíny, tvoří se v nich bílkoviny krevní plasmy. Zároveň produkují žluč potřebnou k emulgaci tuků v tenkém střevě a k neutralizaci některých toxických látek. Játra jsou aktivní také hormonálně, prostřednictvím v nich vznikajících hormonů ovlivňují např. hospodaření
s vodou a solemi, udržování krevního tlaku a částečně také tvorbu červených krvinek. Spolu s ledvinami, slezinou, kůží a mízním systémem jsou součástí detoxikačního systému organismu.


Detoxikace jater pomocí pulzní magnetoterapie:

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie urychluje metabolismus zplodin látkové výměny a potenciálně toxických látek ze stravy, které jsou do jater přiváděny krví. Stimuluje neutralizaci škodlivin a jejich export do žluči (která putuje do střeva) a krve, odkud jsou pak definitivně vyloučeny ledvinami. Magnetoterapie pozitivně ovlivňuje regeneraci jaterních buněk po poškození léky, alkoholem či bakteriálními a virovými záněty. Pomáhá také po mononukleóze, v počátečních stádiích (předstupních) cirhózy a velmi důležitá je její aplikace na jaterní oblast při ekzémech a alergiích.


Ledviny

Většina buněk těla využívá ke své chemické činnosti bílkoviny (proteiny), při jejichž rozkladu se tvoří odpadní látky obsahující dusík, jako je například močovina. Za jejich odfiltrování ven z krevního oběhu jsou odpovědné ledviny. Ledviny také regulují množství vody vyloučené z organizmu a udržují správnou rovnováhu solí v těle. Tvoří se v nich také důležité hormony regulující vnitřní prostředí (homeostázu) v těle a také krevní tlak. Práce ledvin
je poměrně složitá. Každou minutu do nich přiteče asi jeden litr krve, za 24 hodin vytvoří ledviny přibližně dva litry moči. Ledviny mají vysokou filtrační kapacitu a zdravý člověk může bez problémů žít i s jedinou ledvinou.


Detoxikace ledvin a vylučovacího systému pomocí pulzní magnetoterapie:

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie urychluje krevní oběh a při aplikaci na oblast ledvin napomáhá kapilární filtraci. Zlepšuje tak odvod zplodin metabolizmu a usnadňuje ledvinám čištění krve od odpadních látek. Pomáhá také regeneraci samotných funkčních buněk kůry a dřeně ledvin, které mohou být poškozeny zánětem, infekcí či toxickými látkami. Při aplikaci nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie je vždy důležité dodržovat zvýšený pitný režim, abychom ledvinám jejich funkci usnadnili. Ideální je vypít sklenici vody vždy před i po každém použití magnetoterapie.


Trávicí systém - tenké a tlusté střevo

Střevo je po žaludku nejdůležitějším úsekem trávicí trubice, v němž dochází ke štěpení natrávené potravy z žaludku a vstřebávání jejích součástí do krevního oběhu. Prvním oddílem je tenké střevo, které se dělí na tři části - dvanáctník (duodenum), lačník (jejunum) a kyčelník (ileum). Do tenkého střeva ústí společný vývod slinivky břišní a žlučníku. Trávicí šťávy a enzymy slinivky pomáhají rozložit tráveninu na jednodušší látky a díky žluči dojde
k emulgaci tuků. Tlusté střevo je poslední úsek trávicí trubice, v němž probíhá konečné zahušťování a vyměšování stolice z těla. Do krevního oběhu se zde vstřebají zbylé minerály a vitamíny z potravy a také voda. Na procesu formování stolice se podílejí významnou měrou symbiotické bakterie, kterými je tlusté střevo osídleno.


Detoxikace střev pomocí pulzní magnetoterapie:

Správná funkce střev se významně podílí na celkovém množství toxinů v organizmu. Měli bychom se tedy zamyslet nad stravou, kterou konzumujeme a také na množství tekutin, které denně vypijeme. Jejich dlouhodobý nedostatek se totiž může do značné míry podílet na chronické zácpě. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie napomáhá udržení správné funkce střev. Její pravidelná aplikace normalizuje střevní motilitu (pohyblivost střev) a napomáhá procesu vstřebávání živin a vylučování odpadních látek. Díky tomu zbytky potravy nestagnují v trávicí trubici a nedochází k jejich "zahnívání" a tvorbě nadměrného množství toxinů. Podporou krevního a lymfatického oběhu naopak dochází k jejich rychlé neutralizaci a vyloučení z těla. Tenké i tlusté střevo obsahují velké množství buněk imunitního systému, které aplikace pulzní magnetoterapie pomáhá aktivovat. Její protizánětlivé účinky mohou pomoci zklidnit podrážděnou střevní sliznici a uplatní se v léčbě takových onemocnění, jako je ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba.


Lymfatický systém

Lymfatický neboli mízní systém se skládá ze sítě jemných cév, které shromažďují nadbytečnou tekutinu (lymfu, mízu) z tělesných tkání a buněk a vracejí ji zpět do krevního oběhu. Lymfatické cévy odvádějí mízu do speciálních žil blízko srdce prostřednictvím mízovodů. Mízy obsahuje lidské tělo asi 1 litr a má podobné složení jako krevní plazma, jen je v ní méně bílkovin. Během své cesty v lymfatických cévách je lymfa filtrována v mízních uzlinách, v nichž je obsaženo velké množství bílých krvinek zastupujících imunitní systém a hlídajících přítomnost bakterií, virů a zánětlivých látek. Součástí lymfatického systému je také slezina a brzlík. Hlavní funkcí sleziny je filtrace krve a tvorba protilátek, brzlík (thymus) se zase v dětském věku významně podílí na tvorbě a zrání imunitního systému.


Detoxikace lymfy pomocí pulzní magnetoterapie:

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie urychluje metabolismus zplodin látkové výměny a potenciálně toxických látek, bakterií a virů, které se mohou v lidském těle vyskytnout například během infekce. Usnadňuje buňkám jejich neutralizaci a následné vyloučení z organizmu. Zlepšuje odtok lymfy z oblastí, kde může stagnovat (například dolní končetiny) a zabraňuje tím tvorbě otoků či urychluje jejich vstřebání. Významně také podporuje a urychluje odpověď imunitního systému v případě napadení těla infekcí. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie a její specifické frekvenční stimuly zlepšují krevní a lymfatický oběh, zabraňují ukládání toxických látek ve tkáních a v podkoží, čímž podporují celkovou detoxikaci organizmu a účinně zmírňují projevy celulitidy, ale i jiných onemocnění - únavy, bolestí hlavy, snížené imunity, bolesti kloubů a svalů a mnoha dalších.